PÁR TYPŮ NA VÝLET DO BLÍZKÉHO OKOLÍSUDOMĚŘICKÉ SKLEPY, VZDÁLENOST 3,3KM

Ve vyschlém korytě tzv.. Starého potoka, kousek od vesnice, se nachází ucelená a komplexní vinařská ulička 30 sklepů, jednak pro podnikání, tak i pro potěchu drobných vinařů ze Sudoměřic. Původně tyto sklepy byly v 70. letech povoleny jako protiatomový úkryt pro 250 lidí - protože sklípky jsou jednoduše propojené tenkou příčkou. V areálu se nachází i budova zahrádkářů s amfiteátrem a  velkým sklepem - vinotékou. Součástí areálu je kaplička sv. Urbana.

Místní vinaři:

  • Vinařství Bučkovi

         Kontakt: tel.: 604 149 723

         e-mail:
vinarstvi.buckovi@seznam.cz

  • Vinařství Pavla Brázdová

         Kontakt: tel.: 722 678 150,

         e-mail: 
info@vino-brazdova.cz,

         web: 
www.vino-brazdova.cz

  • Rodinné vinařství Tomanovi

         Kontakt: tel.: 605 950 026

         e-mail: 
f.toman@quick.czPETROVSKÉ PLŽE, VZDÁLENOST 3,5KM

Památková rezervace lidové architektury - Plže jsou chloubou obce Petrov.
V areálu je okolo 80 vinných sklepů budovaných od 15. století. Sklepy budovali sami vinaři. Vinné sklepy vytvářejí ulicovou zástavbu se dvěma náměstíčky. Areál je hojně navštěvován turisty a rozvíjí se zde výrazně vinařská turistika.

Po celý rok je přístupný veřejnosti. Během léta bývá ihned na začátku rezervace otevřena vinotéka, kde může turista ochutnat místní vína. V areálu vybudovala obec v roce 2005 veřejné sociální zařízení. Během letních měsíců zde bývá spousta kulturních akcí. Obec má  turistickou známku "Petrov - Plže" (No.1126).MESTO SKALICA (SK), VZDÁLENOST 6KM

Od roku 1372 uherské svobodné královské město, kdysi jedno z největších a nejvýznamnějších měst na dnešním Slovensku. V 17. století město přijalo značný počet pobělohorských exulantů z českých zemí. V roce 1918 po několik dní (6. 11. 1918 – 12. 12. 1918) sídlem Dočasné slovenské vlády, 1923–1960 a znovu od 1996 sídlo okresu. Dosti zachované historické jádro, dnes městská památková zóna.SKANZEN VE STRÁŽNICI, VZDÁLENOST 10KM

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy (skanzen) se nachází v obci Strážnice na okraji chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a představuje lidovou architekturu významných mikroregionů Slovácka ze 17. až 19. století. Venkovní i vnitřní expozice jsou zařízeny tak, aby věrohodně připomínaly způsob života našich předků. Muzeum ve Strážnici bylo vybudováno v letech 1973–1981 a díky svému autentickému staročeskému prostředí se objevilo v mnoha filmových pohádkách.ZÁMECKÝ PARK VE STRÁŽNICI, VZDÁLENOST 11KM

Zámecký park je volně přístupný veřejnosti. Hrabě František Antonín Magnis (1777 – 1848) patřil k milovníkům umění a věd a právě jemu vděčíme za dnešní podobu zámeckého parku se soustavou vodních děl, zvláště v části zvané Bludník. Za návštěvu určitě stojí platanová alej, tvořená 52 stromy, jenž je největším souborem platanů v ČR. Byla vysazena v polovině 19. století podél kočárové cesty původně vedoucí do zámku v Hodoníně. Největší platan má v obvodu 480 cm a stáří okolo 200 let. Nejmohutnějším stromem v zámeckém parku je však památkově chráněný akát s obvodem kmene 590 cm, jehož stáří je odhadováno přes 200 let. Strážnický park je možné rozdělit do tří základních částí. Okolí zámecké budovy s tzv. Purkrábkou, Černou branou, vstupním areálem a zámeckým amfiteátrem je částí základní a z hlediska historického a významového nejdůležitější. Přiléhají k němu ještě dřívější správní budovy, významnou platanovou alejí a některými cennými dřevinami. Končí u tzv. Baťova plavebního kanálu a mostem je propojena s částmi dalšími. V okolí Špačkova rybníka se rozprostírá část, která dříve zaujímala tzv. anglická zahrada. Je charakteristická zbytky zajímavých dřevin, zděným mostem s obloukovými propustěmi propojující rybník s další vodní plochou. Zde je umístěn amfiteátr Ostrůvek a letní kino. K této části bezprostředně přiléhá plocha zahradnictví, která zejména v dřívějších vývojových etapách zahrady a parku byla významnou součástí celku a zde se soustřeďovalo pěstování nejdůraznějších zahradnických kultur a plodin. Nejrozsáhlejší a z hlediska historického nejmladší částí parku je území zvané Bludník. Pro něj je typický kulatý rybník s ostrůvkem, zbytky nejvzácnějších výsadeb dřevin, poměrně velké luční plochy, otevírajíc průhledy do parkových porostů i do volně krajiny. Tuto část od anglické zahrady odděluje Zámecká alej, která vždy tvořila hlavní parkovou osu, vybíhající daleko za jeho hranice. V této části stojí Alej vzdechů, u níž je situovaná kaple Panny Marie. Je zde také amfiteátr Bludník


TURISTICKÉ A CYKLO TRASY V BÍLÝCH KARPATECH